महिलांच्या ‘या’ चुकांमुळे ग’र्भातच बाळ बनते किन्नर, पहा सुरुवातीचे 3 महिण्यात ग’र्भव’ती महिलेने जर…

महिलांच्या ‘या’ चुकांमुळे ग’र्भातच बाळ बनते किन्नर, पहा सुरुवातीचे 3 महिण्यात ग’र्भव’ती महिलेने जर…

पुरुष आणि स्त्री हा वर्ग सोडून मनुष्य योनीतील अजून एक तिसरा वर्ग म्हणजे तृ’तीय पं’थी अर्थातच सामान्य भाषेत यांना कि-न्नर किंवा न-पुंस’क देखील म्हटले जाते. आजच्या काळात त्यांना तृ’तीय लिं-गाचे नाव प्राप्त झाले आहे. हे तृ’तीय लिं-ग प्राचीन काळापासून अस्तित्त्वात आहेत.

अशा अनेक पात्रांचे वर्णन महाभारतासारख्या जुन्या ग्रंथात केले आहे, तर मध्ययुगीन इतिहासातही त्यांचा स्पष्टपणे उल्लेख आलेला आहे. मोगलाईचे काळात यांची राजदरबारापर्यंत पोहच होती. तेथेही यांची उपस्थिती होती. तथापि, आज त्याची ओळख केवळ नृत्य करणारी मंडळी म्हणून केली जाते.

खरं तर, ग-र्भधा’रणेच्या पहिल्या तीन म’हिन्यांत, बा’ळाचे लिं-ग नि’श्चित केले होते आणि या काळात कोणत्याही ज-ख’म, वि-षा’री अन्न किंवा हा’र्मोनल सम’स्येमुळे, मुलामध्ये पुरुष किंवा स्त्री ऐवजी दोन्हीही लिं-गांचे अ’वयव आणि गुणधर्म आढळतात. म्हणून ग-र्भधा’रणेच्या प्रारंभाचे 3 महिने अतिशय लक्षणीय आणि महत्वाचे असतात.

प्रथम लिं-ग कसे निश्चित केले जाते ते जाणून घेऊया :-

वास्तविक मानवजातीमध्ये गुणसूत्रांची संख्या 46 आहे ज्यात 44 ऑटोजोम आहेत तर उर्वरित दोन लैं-गि’क गुणसूत्र आहेत! हे दोन लिं-ग गुणसूत्र लिं-ग निर्धारित करतात. एखाद्या पुरुषात एक्सवाय आणि एका स्त्रीमध्ये एक्स-एक्स क्रोमोसोम असेल तेव्हा अशा परिस्थितीत जेव्हा या दोघांचे मिलनातून जेव्हा बाळ ग-र्भा’त येते तेव्हा त्याच्यात एक्सवाय गुणसूत्र असतील तर मुलगा ज’न्माला येतो आणि जर एक्स-एक्स गुणसूत्र असतील तर मुलगी जन्माला येते!.

परंतु एक्सवाय आणि एक्स-एक्स गुणसूत्रांव्यतिरिक्त, कधीकधी एक्सएक्सएक्स, वायवाय, ओएक्स गुणसूत्र असलेली मुलं देखील ग-र्भा’त आढळून येतात. तेव्हा या गुणसूत्रांची बाळ कि-न्नरचे रूप घेऊन ज’न्माला येतात. पुरुष आणि स्त्रिया दोघांचे गुण त्यांच्यात येतात.

जर बाळाच्या आईच्या ग-र्भाश’यात 3 महिन्यांच बा-ळ होईपर्यंत वाढ होत असेल तर काही अपरिचित कारणांमुळे गुणसूत्र संख्येमध्ये किंवा गुणसूत्रांच्या आकारात अचानक बदल होऊ शकतो ज्यामुळे न-पुंसकांचा ज-न्म होऊ शकतो आणि या सर्वांसाठी खालील कारणे देखील जबाबदार असू शकतात.

वास्तविक ग-र्भधा’रनेच्या सुरुवातीचे 3 महिन्याचे काळात जर ग-र्भव’ती स्त्रीला ताप येत असेल, आणि चुकून जर तीने हेल्दी मेडिसीनचा डो-ज घेतला असेल. ग-र्भव’ती महिलेने आशा काही वस्तूंचे सेवन केले असेल ज्यामुळे बा-ळाला नु-कसान होऊ शकते.

किंवा ग-रोदर’पणात, स्त्रीने फळ-भाज्या खाल्ल्या असतील ज्यात वि-षा’री पदार्थ असतात जसे की रासायनिक औषधांची फवारणी केलेले फळे भाज्या व इतर वस्तू किंवा कीटकनाशके फवारणी केलेली भाजीपाला किंवा ग-र्भधार’णेच्या 3 महिन्यांदरम्यान कोणतीही दु-र्घटना घड’ली असेल किंवा दु-खापतीमुळे बाळाच्या अवयवांचे नु-कसान झालेले असेल.

तर यावेळी ग-र्भव’ती महिलेच्या ग-र्भातील बा”ळ कि-न्नरचे रुपात ज’न्माला येऊ शकते. या व्यतिरिक्त, 10-15% प्रकरणांमध्ये अनुवांशिक डिसऑ’र्डर देखील बाळाच्या लैं-गिक निर्धारांवर परिणाम करते.

म्हणूनच, हे महत्वाचे आहे की ग-र्भधारणेच्या पहिल्या 3 महिन्यांत आपण ता-प किंवा इतर कोणतीही अस्वस्थता वाटत असेल तर माहितगार व्यक्तीने दिलेल्या सल्ल्याशिवाय कोणतेही औषध घेऊ नका, तसेच निरोगी आहार घ्या आणि बाहेर खाणे टाळा. या व्यतिरिक्त, जर आपल्याला था’यरॉईड, मधुमेह, अपस्मार असेल तर अशा परिस्थितीत डॉ’क्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरच ग-र्भधा’रनेचे नियोजन बनवा.

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published.