शाळा बंद, ‘तिची’ खूपच येऊ लागली आठवण; ९ वीच्या मुला-मुलीने प्रेमात जे केलं ते ऐकून धक्काच बसेल…

शाळा बंद, ‘तिची’ खूपच येऊ लागली आठवण; ९ वीच्या मुला-मुलीने प्रेमात जे केलं ते ऐकून धक्काच बसेल…

प्रेमात सगळं काही मा’फ असतं असं म्हणतात, पण ते खरंच असतं का? गुजरातमध्ये घडलेल्या एका घ टनेने हा प्रश्न तुम्हाला नक्की विचार करायला लावणारा आहे. अनेकदा प्रेमी जो’डप्यांनी प’ळून जाऊन लग्न केल्याचं आपण ऐकलं असेल पण छानी परिसरात राहणाऱ्या अ’ल्पव’यीन मुला-मु’लीने जे केलं ते पाहून तुम्हालाही ध’क्का बसेल.

गुजरातमधील छानी येथे राहणाऱ्या या मुलां’नी घरातून ३० ह’जार रु’पये घेऊन प’सार झाले आणि १३ दिवसांच्या शोधानंतर पुन्हा घरी परतले. को’रो’नामुळे गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंद आहेत, ९ वी शिकणारे हे दोघंही एकमेकांवर खूप प्रेम करतात, वर्षभरा पासून भेट झाली नाही, सतत आठवण येतेय म्हणून मु लांनी घरातून पळून जाण्याचा प्लॅ’न बनवला.

वापी पोहचल्यानंतर तेथे या दोघांनी ५०० रुपये भाड्याने एक खोली घेतली आणि लव्ह इन रि लेशन प्रमाणे राहू लागले. जेव्हा घरातून आणलेले पै से संप ले तेव्हा मुलाने एका कपड्याच्या दुकानात नोकरी केली, ज्याठिकाणी त्याला दिवसाला ३६६ रूपये मिळत होते.

काही दिवसांपूर्वी मुलाने आपल्याला मित्राला संपर्क केला तेव्हा पो लिसां ना याबाबत माहिती मिळाली. पो लिसां नी वापीमध्ये या दोघांचा शोध घेतला आणि त्यांना वडोदरा येथे आणले. पो लिसां नी मुलीला वै द्यकीय चाचणीसाठी पाठवले तर मुलाला क्वारंटाईन करण्यात आलं.

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *