प-त्नीचा ‘हा’ फोटो पाहून प-तीने लगेच घेतला घ-ट-स्फो-ट, पहा असे काय आहे ‘या’ फोटो मध्ये

प-त्नीचा ‘हा’ फोटो पाहून प-तीने लगेच घेतला घ-ट-स्फो-ट, पहा असे काय आहे ‘या’ फोटो मध्ये

पूर्वीच्या ज-मान्यात एकमेकाशी सं-पर्क करणे हे अतिशय अवघड होते. मात्र, कालांतराने टे-लीफोन आला आणि यामध्ये क्रां-ती झाली. त्यानंतरही स्व-र्गीय मं-त्री प्रमोद महाजन यांनी प्रयत्न केले आणि फोन मध्ये मोठ्या प्रमाणात क्रां-ती झाली आणि नंतर देशभरात फोनची मोठी व्याप्ती झाली. त्यानंतर सर्वांच्या हाती फोन आले. कालांतराने हे प्र-माण एवढे वाढले की, सर्वांच्या हाती स्मा-र्टफोन देखील आले.

स्मा-र्टफोन आल्यानंतर सहाजिकच एकमेकाशी कॉलिंग क-रण्यापेक्षा इतर माध्यमातून संपर्क सुरू झाला. काही वर्षापूर्वी सुरु झालेल्या व्हा-ट्सअपने यामध्ये क्रांतीच केली म्हणावी लागेल. व्हा-ट्सअ-पच्या माध्यमातून आता चॅ-टिंग चांगल्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे कॉ-लिंगचे प्रमाण कमी झाले आहे. व्हाट्सअप आल्यानंतर त्यामध्ये आणखी प्रगती होऊन स्नॅ-पचॅट, इं-स्टाग्राम,फे-सबुकसारखे अकाउंट देखील आले. त्यानंतर एकमेकाशी सं-पर्कच्या म-र्यादा या उं-चावल्या.

त्यानंतर दोघेही भेटत गेले. काही वेळाने दोघेही एक-मेकांच्या संपर्कात आले. त्यानंतर दोघेही बाहेर फिरायला जात असे. यातून त्यांच्यात प्रे-मसं-बंध निर्माण झाले. कालांतराने ते दोघे रोजच भेटली. मात्र, या दोघांच्या भेटीची माहिती पतीला समजली. त्यानंतर प-तीने प-त्नीचे ॲप चेक केले तर तिचे एका पर पुरुषाशी सं- बंध असल्याचे त्याला दिसले.

एक फोटो पाहून प-ती चांगलाच सं-तापला. त्यानंतर त्याने प-त्नीला त्या फोटोच्या आधारे घ-ट-स्फोट दिला. मात्र, असे ॲप हे आता एकमेकांचे संसार उ-ध्वस्त करू लागलेले आहेत. त्यामुळे असे ॲप वापरताना दहादा विचार करा हाच वै-वाहिक सं-बंध टिकवण्यासाठी मोलाचा सल्ला.

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *