१० वर्षांपासून पी’त होता दा’ रू, घा’स गि’ळायला त्रा’स झाल्यानंतर ए’क्स’-रे काढून पाहिला तर बघून डॉ’ क्ट’रही झाले है’राण…

१० वर्षांपासून पी’त होता दा’ रू, घा’स गि’ळायला त्रा’स झाल्यानंतर ए’क्स’-रे काढून पाहिला तर बघून डॉ’ क्ट’रही झाले है’राण…

म’ द्य’पा’न हे श’री’रासाठी हा’ नि’का’रक. पण तरी लोक म ‘द्य’पा’न करतात. म ‘द्य’पा’न करून डो’क्यातील सर्व टे ‘न्श’न दूर होतात असं त्यांना वाटतं. अनेकदा म’ द्यपा’न केल्यानंतर लोक जास्त अ ‘ग्रेसि’व्ह होतात. त्यांचे त्यांच्या भावनांवर नि’यंत्र’ण राहत नाही.

त्यांच्या भावना अ’नावर होतात, ते काय करत आहेत काय बोलत आहे हे त्यांचं त्यांनाच कळतं नाही. एवढं सर्व काही माहित असताना सुद्धा अनेक लोक दा ‘रू पा’णी पि’ल्यासारखे पी’त असतात अर्थात त्याचे दु ‘ष्परि’णाम आपल्याला लगेच जा’णवत नाहीत. पण आपल्या श’रीरा’ची मोठ्या प्रमाणत हा’नी होत असते.

मध्यप्रदेशच्या छतरपूरमधील रहिवासी असलेल्या डॉ’ क्टरां’नी दिलेल्या माहितीनुसार या तरूणाच्या पो ‘टातून याआधीही अनेक लो खं’डा च्या वस्तू का ढण्यात आ ल्या हो त्या. आपणास सांगू इच्छितो कि २ वर्षांपूर्वी ऑ ‘परे’शन करून या तरूणाच्या श’ रीरा’तील अ’ज’ब गोष्टी काढून टाकल्या होत्या. आता स’र्ज रीनंतर ज ‘ख’म पूर्णपणे बरी होण्याची वाट पाहिली जात आहे.

त्यानंतर अजून एक स ‘र्ज’री करावी लागणार आहे असे त्यांनी सांगितले आहे. खरं तर या तरूणाला घा’स गि’ळण्यात खूप त्रा’स होत होता. आपल्या घ’श्यात ती’ व्रतेने वे ‘दना होत असल्यामुळे खाणं पिणं त्याने कमी केलं होतं. ईएनटी विभाग स’र्जन्सनी त’पास’णी’नंतर या तरूणांशी बातचीत केली.

यावेळी तरूणानं दिलेल्या माहितीनुसार खाण्याच्या नादात चु’कू’न या तरूणानं चा ‘कू गि’ळ’ला. पण चुकून चा ‘कू गि’ळण्यामागे कारण देखील तसेच होते. हा तरूण दोन वर्षांपासून सा ‘यको’टीनक औ’ षध घेत होता. या व्यतिरिक्त तो १० वर्षांपासून दा’ रू, बी’ डी, गु’ ट’खा आणि तं ‘बा ‘खू याचे से’ वन देखील मोठ्या प्रमाणत करत होता.

पण डॉ ‘क्ट’रां’नी जेव्हा या माणसाच्या घ’श्या’चा आणि फु’ फ्फुसां’चा ए’क्स’रे काढला तेव्हा ते है’रा’ण झाले. कारण त्यावेळी त्यांना घ’स्या’च्या नलिकेमध्ये चा’ कू दिसत होता. एं’डोस्को’पीमधून समोर आलं की या माणसानं चा’कू व्यतिरिक्त पे’नाची रि’फीलसुद्धा गि ‘ळली होती. घ’ट’नेचे गां’ भीर्य लक्षात घेता डॉ’ क्ट’रांनी लगेचच स’ र्जरी करायचं ठरवलं.

भोपाळच्या एम्समधील त’ज्ज्ञ डॉ. रमण सिंह यांनी आजतकशी बोलताना सांगितले की, ”हे ऑ’ परे’शन खूप क’ठी’ण होते. कारण जवळपास १४ से’मीचा हा चा’कू होता. याशिवाय ऑ’परे’शन करताना त्याच्या में ‘दूला नु’क’सा’न पोहोचण्याची सुद्धा शक्यता होती. याव्यतिरिक्त चा’ कूचा टो’कदा’र भाग या तरूणाच्या हृ ‘द’याच्या ध’म’न्यां’पर्यंत पोहोचला होता.

ही स’र्जरी पूर्ण करण्यासाठी ४ ते ५ तासांचा वेळ लागला. पण यामागे कारण डॉ ‘क्ट’रां’नी दा’ रू हेच दिले आहे, कारण डॉ’ क्ट’रां’नी सांगितले की हा तरुण मोठ्या प्रमाणत दा ‘रू’चे से’वन करत होता ज्यामुळे तो सतत न ‘शेमध्ये असायचा आणि तो कधीच हो’श मध्ये नसायचा आणि अशाच परिस्थितीत तो काहीही से’ वन करायचा ज्यामुळे त्याची ही हा लत बन ली होती असे डॉ ‘क्ट’रांचे म्हनणे आहे. त्यामुळे जर आपण सुद्धा दा’ रूचे से’वन करत असाल तर ते प्रमानात करा अन्यथा आपल्या सोबत सुद्धा असे काही सुद्धा घ’डू शकते.

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *