नवरा बायकोच्या पर्समधून काढत होता पेन, हातात आली अशी वस्तू की पाहून तुमचेही उडतील होश….

नवरा बायकोच्या पर्समधून काढत होता पेन, हातात आली अशी वस्तू की पाहून तुमचेही उडतील होश….

असे म्हटले जाते की पती-पत्नीचे नाते खूप आत्मविश्वासु व शुद्ध असते. परंतु कधीकधी असेही दिसून येते की पती-पत्नीमधील क’टुता तिच्या विश्वासामागील कारण आहे. कारण जर या नात्यावर विश्वास नसेल तर हे नातं आणखी एक पाऊल पुढे जाऊ शकत नाही व जास्त दिवस टिकू देखील शकत नाही.

त्याच वेळी पती पत्नीमध्ये अशी अनेक वि’चित्र दु’र्दै’वी प्र’करणे ऐकली जातात. आजही असेच काही घडले आहे. नुकतेच जाम्बीयाच्या को-र्टातुन एक प्र’करण समोर आला आहे. हे एक वि-चित्र प्रकरण आहे ज्यात एका पतीने आपल्या पत्नीच्या इ’नरवि’यर मध्ये लाल मि’रची र’गडली.

इतकेच नाही तर पत्नी सिमम्बोने को’र्टाला सांगितले की तिचा नवरा तिच्यावर नेहमीच सं’शय घेत होता आणि त्यामुळेच येत्या काही दिवसांत तो तिला मा’रहा’ण देखील करीत असे. पत्नीची म्हणणे लक्षात घेवून तिची वै’द्यकी’य तपासणी केली असता तिचे खाजगी भा’गावर सूज व ज’खमां’चे नि’शाणी आढळून आले.

त्याच वेळी नवऱ्याने सांगितले की पत्नीवर त्याला अ’वैध सं’बंध असल्याचा सं-शय होता. एवढेच नाही तर त्याने असेही सांगितले की तिचे दुसर्‍या पु’रुषाशी अनेकदा शा-री-रिक सं-बं-ध होते आणि तीने त्याची फ-सव’णूक केली होती. एवढेच नव्हे तर त्याने पुढे सांगितले की तिने गुप्तपणे परदेशी मा’णसाशी नातं बनवलं आहे, म्हणून तिला धडा शिकवण्यासाठी त्याने तिच्या इ’न’रवी’यर मध्ये लाल मि’रच्या चो’ळल्या.

दुसरीकडे सिमम्बोने को’र्टाला सांगितले की तिच्या पतीनेही पूर्वीच तिला ठा’र मा’रण्याचा प्र-यत्न केला होता. ती झोपेत असताना त्याने तिचा ग-ळा आ-वळ-ण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्याचवेळी पतीने सांगितले की पत्नी त्याच्याशी सं-बं-ध ठेवण्यास नकार देत होती. तर तिच्या पर्समध्ये त्याला एक वापरलेला कं-डो-म सापडला, ज्यामुळे त्याचा सं-शय पक्का झाला.

दोघांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने अखेर पती पत्नीला घ-टस्फो-ट दिला आणि नंतर तीला भरपाईची योग्य र-क्क-म तसेच मुलांचा ताबा मिळाला. पतीला पत्नी व मुलांचा खर्च दरमहा करावा लागतो.

को-र्टाने हा निर्णय घेतला कारण ते कोणत्याही किं-म-तीत एकत्र राहण्यास तयार नव्हते. एवढेच नाही तर विचार करा आपण एकमेकांना मा-र-ण्या-चा प्र-यत्न करत असू तर तिथे प्रेम कसे जन्माला येईल. आणि जिथे प्रेम नाही तेथे पती पत्नीचे नाते पुढे कसे जाईल.

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *