को’रो’नाचा हा’हाका’र बघून ‘या’ दिगग्ज अभिनेत्याला भरली ध’डकी, म्हणाला ; कधीही होऊ शकतो माझा मृ’त्यू…

को’रो’नाचा हा’हाका’र बघून ‘या’ दिगग्ज अभिनेत्याला भरली ध’डकी, म्हणाला ; कधीही होऊ शकतो माझा मृ’त्यू…

सध्या देशात सगळीकडेच को’रो’नाने हा’हाका’र मां’डला आहे. को’रो’नामुळे मृ’त्यूने थै’मान मां’डले आहे. ह्या आ’जा’रामध्ये देशात रोज हजारोच्या घरात लोकं मरत आहेत, तर कित्येक रु’ग्ण गं’भीर आहेत. ह्या आ’जा’रामुळे केवळ सर्वसामान्य च नाही तर व्हीआयपी लोकं देखील मृ’त्युमु’खी प’डत आहेत.

ह्या आ’जा’राने बॉलिवूड देखील सोडले नाही, आणि बऱ्याच बॉलिवूडच्या लोकांना देखील को’रो’नाने आपल्या विळ’ख्यात अ’डक’वले आहे. अक्षय कुमार, भूमी पेडणेकर, रणबीर कपूर, आलिया भट सारख्या मोठाल्या बॉलीवूडच्या दिग्ग्जांना देखील हा आ’जार होऊन गेला, मात्र त्यांची ह्या आ’जारातून सुखरूप सु’टका झाली, मात्र ह्याच काही बॉलिवूडच्या हस्तींच्या कुटुंबीयांना ह्या आ’जा’रामुळे आपले प्रा’ण ग’मवा’वे लागल्याचे देखील समोर आले आहे.

रोज, बा’तम्या बघायला बसल की, कोणाच्या तरी मृ’त्यूची वा’र्ता ऐकायला आणि बघायला मिळते. मृ’त्यमु’खी पडणाऱ्या बऱ्याच व्यक्ती माझ्या परिचयाच्या आहेत, आणि त्यामुळे आता माझा मृ’त्यू देखील जवळ आला आहे असे मला जाणवत आहे, असे शक्ती कपूर बोलले.

“मागचे वर्ष खूपच अवघड आणि सं’घर्षम’यी होते. मृ’त्यू आता जवळ आला आहे आणि आता सर्वांचा अं’त निश्चित आहे. ह्यापूर्वी लोकं म्हणायचे म’रणा’र आहे, आता मी म’र’णार आहे असे बोलत ते दहा दहा वर्ष जगायचे. मात्र आता, लोकं म’च्छरां’सारखे ‘म’रत आहेत. आता मृ’त्यू नक्की काय आहे ? आता कधीही कोणीही मृ’त्युमु’खी प’डू शकते.

आज ऐकायला मिळते की, कोण्या एकाला दुपारी द’वाखा’न्यात दा’खल करायला घेऊन गेले आणि काही वेळाने बा’तमी येते की त्यांचा मृ’त्यू झाला आहे. परि’स्थ’ती आता पूर्णपणे हा’ता’च्या बाहेर गेली आहे. आम्ही वॅ’क्सीनचे दोन डो’स घेतले आहेत, मात्र अजून खूप लोकांना वॅ’क्सीन नाही मिळाले ते कसे वाचतील.

“असे एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये शक्ती कपूर ह्यांनी सांगितले आहे. वॅक्सीन मुळे प्राण वा’चू शकतात मात्र, ते देखील अपुरे आहेत असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. शक्ती कपूर ह्यांच्या मुलाला को’रो’ना होऊन गेला आहे आणि त्यामुळे प्ला’झ्मा डो’नेट केला आहे.

ह्याबद्दल श्रद्धा कपूर हिने माहिती आपल्या सो’श’ल मी’डिया’च्या अ’काऊं’ट वरुन दिली आहे. आपल्या भावाने ज्याप्रकारे प्ला’झ्मा डोने’ट केला आहे, त्याचप्रकारे इतरांनी देखील करायला हवा असे बोलत आपल्या भावाचे तिने कौतुक केलं आहे.

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *