सर्व पुरुष शर्टाच्या आत बनियन ‘का’ घालतात?

सर्व पुरुष शर्टाच्या आत बनियन ‘का’ घालतात?

होय, जुन्या पिढीतील पुरुष अगदी अंगवळणी पडल्यासारखे शर्टाच्या आत बनियान घालतात. नवीन पिढीतील तरुण पुरुष शर्टाच्या आत बनियान घालणे म्हणजे ओल्ड फॅशन समजतात . तेंव्हा सर्वच पुरुष शर्टाच्या आत बनियान घालतात हे म्हणणे बरोबर नाही.

पुर्वीच्या काळी आजच्या सारखी सुबत्ता नव्हती . एका घरात खुप लोक राहायची. शेजार पाजारची लोक , पै पाहुणे हक्कानं घरी यायची. तेव्हा बाहेरून घरात आल्याबरोबर अंगातला शर्ट काढल्यास सर्व अंग उघडे पडते. ते वाईट दिसते व असभ्यपणाचे लक्षण मानले जाते.

दुसरे म्हणजे बनियान घातल्यामुळे अंगाला आलेला घाम बनियान शोषुन घेते. शर्टाला घामाचा वास येत नाही. त्यामुळे एकदा इस्त्री केलेला शर्ट दोन – तीन वेळा घालता येतो. फुल बाह्यांची बनियान असेल तर खांद्यावर शर्ट विरत नाही, त्यामुळे शर्ट जास्त काळ टिकतो.

बनियान घातली नाही तर शर्ट एकदा घातल्यानंतर तो धुवायला टाकवा लागतो. ही गोष्ट वाटते तितकी साधी , सरळ आणि सोप्पी नाही. वारंवार कपडे धुणे म्हणजे पाण्याचा अपव्यय. शिवाय डिटर्जंट मधील केमिकल पाण्याचे प्रदूषण करतात ते वेगळेच.

म्हणजे पर्यावरण रक्षणाला हातभार लावायचे दूरच पण हानी पोहचविण्यास हातभार लावल्यासारखेच आहे. मी तरी ३ / ४ वेळा शर्ट घातल्याशिवाय धुण्यास टाकीत नाही.

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *