सर्व पुरुष शर्टाच्या आत बनियन ‘का’ घालतात?

सर्व पुरुष शर्टाच्या आत बनियन ‘का’ घालतात?

होय, जुन्या पिढीतील पुरुष अगदी अंगवळणी पडल्यासारखे शर्टाच्या आत बनियान घालतात. नवीन पिढीतील तरुण पुरुष शर्टाच्या आत बनियान घालणे म्हणजे ओल्ड फॅशन समजतात . तेंव्हा सर्वच पुरुष शर्टाच्या आत बनियान घालतात हे म्हणणे बरोबर नाही.

पुर्वीच्या काळी आजच्या सारखी सुबत्ता नव्हती . एका घरात खुप लोक राहायची. शेजार पाजारची लोक , पै पाहुणे हक्कानं घरी यायची. तेव्हा बाहेरून घरात आल्याबरोबर अंगातला शर्ट काढल्यास सर्व अंग उघडे पडते. ते वाईट दिसते व असभ्यपणाचे लक्षण मानले जाते.

म्हणजे पर्यावरण रक्षणाला हातभार लावायचे दूरच पण हानी पोहचविण्यास हातभार लावल्यासारखेच आहे. मी तरी ३ / ४ वेळा शर्ट घातल्याशिवाय धुण्यास टाकीत नाही.

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *