आयुष्यात कधीच ‘या तीन’ गोष्टी दान करू नका, अन्यथा तुमच्यावर भीक मागण्याची वेळ येईल…

आयुष्यात कधीच ‘या तीन’ गोष्टी दान करू नका, अन्यथा तुमच्यावर भीक मागण्याची वेळ येईल…

आमच्या घरात अशा काही गोष्टी आहेत ज्या शास्त्रानुसार कोणालाही देऊ नयेत, बहुतेक लोक चुकून काही वस्तू दान करतात, त्यामुळे आपणास जाणूनबुजून अशी चूक केली तरीही त्यांचे नुकसान होईल. आपल्याला निकालाला सामोरे जावे लागेल, म्हणून आजच्या पोस्टमध्ये आम्ही आपल्याला तीन गोष्टी सांगणार आहोत ज्याला कधीच चुकनही दान देऊ नये, म्हणून त्या तीन गोष्टींबद्दल जाणून घ्या.

1. कपड़े

बरेच लोक आपले कपडे दान करतात. जर तुम्हाला कपडे दान करायचे आहे तर नवीन करा आपले जुने कपडे दान म्हणून देऊ नका. नवीन कपडे दान केले तर घेणारा आपल्याला चांगला आशीर्वाद देतो पण का जर आपण जुने जर्जर कपडे एखाद्याला दान दिले तर ती व्यक्ती तुम्हाला शापही देऊ शकते, म्हणून कपडे दान करताना विचार करूनच दान करा. .


2. मोहरीचे तेल

NEWS UPDATE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *